Donnerstag, 20. Juni 2024

Di.3.A - Klebeverbindungen

Di.3.A.1 Luftultraschallprüfung von Aluminiumklebeverbindungen mit Polypropylen-Wandlern
E. Dohse1, M. Gaal1, J. Bartusch1, J. Amos2, M. Kreutzbruck1
1: BAM, Berlin
2: Cessna Aircraft, Wichita, USA
Manuskript
Di.3.A.2 Zerstörungsfreie Prüfung von Blechklebeverbindungen
D. Brackrock1, M. Gaal1, M. Kreutzbruck1, C. Maierhofer1, J. Prager1
1: BAM, Berlin
ohne Manuskript
Di.3.A.3 Ultraschallprüfung von unter komplexer Beanspruchung gealterten Klebverbunden
S. Hirsekorn1, U. Netzelmann1, U. Rabe1
1: Fraunhofer IZFP, Saarbrücken

ohne Manuskript